قهوه را مثل متخصصان ارزیابی کنید.

تصور کلی که از انواع قهوه دریافت می کنیم حاصل تعامل عطر ، بدن و اسیدیته آن است.

عطر از طریق بو (بینی) و طعم (زبان) درک می شود. در حالی که بینی می تواند بین تعداد نامحدودی از تفاوت های ظریف تفاوت کند ، زبان محدود به شیرین ، ترش ، نمک ، تلخ و امامی می شود.

بدن احساسی است که قهوه در دهان می گذارد. برای به دست آوردن ایده ای در این مورد ، فقط تفاوت آب و شیر در دهان خود را تصور کنید.
اسیدیته ، خاصیت پر جنب و جوش و میوه ای قهوه را توصیف می کند - که مخصوصاً در قهوه عربیکا مورد نظر است.